Tip van de maand Meng nooit schoonmaakmiddelen ook niet met andere chemie!

Welke schoonmaakmethode is nodig om een beschadigde epoxy vloer te herstellen?

Schoonmaak specialist: Alfred van der Spek

Welke schoonmaakmethode is nodig om een beschadigde epoxy vloer te herstellen?

Een beschadigde epoxy vloer kan niet hersteld worden d.m.v. een schoonmaakmethode !!!

Zeker niet als het een epoxy vloer van de minste kwaliteit die verkrijgbaar is betreft, deze zal namelijk al snel veel beschadigingen vertonen welke zelfs niet door een gietvloeren specialist hersteld kunnen worden !

Verder is het zaak te beseffen dat net als alle andere materialen ook een epoxy vloer in de loop der jaren verkleurd door het zonlicht!

Niet elke beschadiging is hetzelfde > iedere situatie dient apart beoordeeld te worden en het werkt enkel voor scheuren en krassen.

Een beschadigde epoxy vloer van goede kwaliteit kan wel door een gietvloeren specialist gerepareerd worden!

Let op! Ook een gietvloeren specialist zal eerst de schade dienen te beoordelen, alvorens besloten kan worden op welke wijze de epoxy vloer gerepareerd kan worden en het beste resultaat biedt.

Er vind dan een analyse plaats door de gietvloeren specialist.

De specialist beschikt over de nodige kennis en ervaring m.b.t. het repareren van een epoxy vloer.
Bedenk ook dat herstelwerkzaamheden sporen nalaten welke met het blote oog gezien kunnen worden.

Het is verstandig tijdig actie te ondernemen, want er kan namelijk vocht doordringen op een plek waar een scheur is ontstaan, en het probleem kan dan snel erger worden.

In het laatste geval dient er mogelijk een meer ingrijpende maatregel genomen te worden om de gietvloer te herstellen.