Tip van de maand Meng nooit schoonmaakmiddelen ook niet met andere chemie!

Hoe kan ik het beste een epoxyvloer schoonmaken?

Schoonmaak specialist: Alfred van der Spek

Hoe kan ik het beste een epoxyvloer schoonmaken?

Schoonmaak methode epoxy vloeren stofwissen / vegen / moppen
Benodigdheden Goede bezem, stoffer & blik / stofwis-apparaat & stofwis-doekjes en afvalzak / kleine spaanse mop emmer set {emmer vullen met +/- 5 liter warm of lauw of koud water}, of een rol-emmer-combinatie {emmer vullen met +/- 8 liter warm of lauw of koud water}, reinigingsmiddel (dosering zie verpakking)
microvel steel incl. houder & microvezel vlak-mop / grote rol emmer combinatie, +/- 8 liter handwarm water, reinigingsmiddel (dosering zie verpakking)

Opmerking: De microvezel-methode is een prima methode voor het reguliere onderhoud van een epoxyvloer, maar indien de vervuilingsgraad hoger is, dan is het beter om te moppen met behulp van spaanse mop-emmer of de rolemmer-combinatie

Epoxy vloeren stofwissen open ruimte(s) / kantoorruimte(s) / gang(en)
Begin direct bij de ingang, werk eerst langs de kant en bewerk aansluitend de moeilijk bereikbare plaatsen. Zo dat in één vloeiende, steeds voorwaartse beweging al het stof gevangen en het iets grover vuil tezamen op één plaats gebracht wordt. Na de kanten overlappende banen het midden maken en op enig moment het gaas of wegwerpdoekje wisselen. Met stoffer en blik het samengebrachte vuil en de vuile wegwerpdoekjes/gaasjes verzamelen en in de afvalzak deponeren.

Epoxy vloer(en) vegen
Deze methode is specifiek voor bijvoorbeeld begane grond, omdat daar altijd zand in het inloop gebied zal liggen en dan heeft enkel stofwissen geen zin en daarbij komt nog dat een stofwisser direct vastloopt als het op een zanderige plek komt! De stofwisser remt dan onmiddellijk en het stofwisdoekje neemt dan geen of onvoldoende stof op! daarom is het zaak telkens te kijken of er eerst geveegd dient te worden
Veeg altijd kalm en beheers en zorg dat de bezem zoveel mogelijk contact houd met het vloer oppervlak ter voorkoming van onnodig veel op dwarrelend stof

Epoxy vloer(en) moppen
[microvel-methode]
De microvezel-mop simpelweg bevochtigen onder de kraan en dusdanig uitknijpen dat deze niet meer lekt.
Leg de microvezel-mop met de klittenband zijde naar boven en plaats de houder (met steel) gelijkmatig verdeeld op het klittenband en druk het aan zodat de microvezel-mop stevig vastzit en begin direct met moppen en dit is feite hetzelfde als stofwissen echter als er een vlek op de vloer zit dient deze wat intensiever behandeld te worden d.m.v. zogeheten ‘M-beweging’ en als dat niet voldoende is kan extra druk op de microvezel uitgevoerd worden door er met de voet op te drukken en of met vinger of duim.

Epoxy vloer(en) moppen
[rol-emmer-methode]
1- vul de mop emmer tot net onder de zeef met water {warm voor zwak alkalische}{lauw voor neutrale}{koud voor zwak zure} reiniging
2- voeg dosering reinigingsmiddel toe
3- meng het goed door elkaar d.m.v. mop + steel (doe als volgt: neem de steel tussen uw handen en maak een wringende beweging alsof u vuur wil maken met houten stokje) neem mop uit product en plaats deze direct in de zeef en pers hem uit, totdat deze klampvochtig is en dus niet lekt.
4- Mop de eerste baan altijd een mop-breedte van de kant (nr. 1 op illustratie), terwijl bij de teruggaande, tweede beweging (nr. 2 op illustratie) pas langs de kant word gewerkt. Dit is om randvergoring zoveel mogelijk tegen te gaan en opdat niet te veel sopwater de kans krijgt eventueel onder het vloerafwerkingsmateriaal te komen. Nadat op deze wijze de kanten zijn gedaan, de mop spoelen & uitpersen. Hierna het middenstuk moppen met een heen en weer gaande beweging (nr. 3 op illustratie) totdat de ruimte gedaan is (uiteraard wanneer nodig mop tussendoor spoelen & uitpersen) deze werkwijze uitvoeren tot de ruimte gedaan is.

Hierna illustratie met werk richting aangegeven door pijlen en nummers 1, 2 en 3 geven aan in welke volgorde de banen gemaakt dienen te worden,

SPOEL NA GEBRUIK DE MOP & EMMER OM