Tip van de maand Besef goed in welke ruimte u zich bevindt alvorens er een schoonmaak methode op los te laten.

Hoe kan ik het beste ramen zemen?

Schoonmaak specialist: Alfred van der Spek

Hoe kan ik het beste ramen zemen?

Ofwel GLASREINIGING

Bent u doorverwezen uit vraag Wat is glas eigenlijk en waar dient het voor?

Lees verder…

Benodigdheden
Het voornaamste gereedschap van een zeem set is een goede ruitenwisser die in verschillende breedtes te koop zijn en deze zijn bovendien verstelbaar, terwijl het rubber uitwissel- en vervangbaar is.

Verder heeft u een emmer water met kleine dosering reinigingsmiddel, een inwasser, spons, zeem en eventueel een doekje nodig.

Voornaamste gereedschap
RUITENWISSER (hierna telkens een illustratie met daaronder een beknopte uitleg)

1. Druk de stalen veer aan de onderkant van de wisser handgreep diep in, schuif de rail met rubber in, met de uitsparingen naar de veer toegekeerd.

 

2. Laat de tanden van de veer in twee gekozen uitsparingen vallen.

 


3. De handgreep kan in diverse standen op de rail worden vastgezet door de tanden in andere uitsparingen te laten vallen.

 


4. De handgreep staat precies in het midden als hij tussen de merktekens op de rail valt

 

GLASREINIGING
Glasreiniging kan worden onderverdeeld in:
— reiniging van kleine ruiten
— reiniging van grote ruiten

 

REINIGING VAN KLEINE RUITEN (hierna telkens een illustratie met daaronder een beknopte uitleg)


1. Maak de bovenste rij ruiten nat met een spons.

 


2. Wring de spons uit en droog de binnenkanten van de sponningen af.

 


3. Wis de bovenkant van alle ruitjes van de bovenste rij

 


4. Terwijl u wist, laat u de wisser iets voorover hellen om het water naar beneden te dwingen.

 


5. Wis het overblijvende deel van de ruiten terwijl u het overige gedeelte overlapt.

 


6. Droog de onderste raamlijst van alle bovenste ruiten voordat u met de tweede rij begint.

 


7. Reinig de volgende ruiten in dezelfde werkvolgorde. In de tekening zou u dus eerst rij 1,vervolgens rij 2 en tenslotte rij 3 doen.

 


8. Als u binnenshuis werkt, houdt u een spons onder de wisser om waterdruppels op de vloer te voorkomen.

 

 

REINIGING VAN GROTE RUITEN (hierna telkens een illustratie met daaronder een beknopte uitleg)


1. Gebruik een telescoopstang voor al het hoge werk. Plaats inwasapparaat of inwasborstel op de stang en was het bovengedeelte van het raam in. Zorg dat de boven lijst van het raam droog blijft door de bovenkant van het raam horizontaal in te wassen.

 


2. Vervang het inwasapparaat door de ruitenwisser en plaats de wisser in de bovenste rechterhoek tegen de sponning. (Indien u linkshandig bent: bovenste linkerhoek).

 


3. Laat de rechterkant van de wisser iets lager komen en begin de benedenwaartse beweging.

 


4. Trek de wisser in dezelfde stand door tot schouderhoogte. Druk niet te hard tegen het glas. Let op: het is de scherpe kant van het rubber en niet de platte zijde die het raam droog wist.

 


5. Na elke streek moet de wisser tegen het nog natte glasgedeelte worden getikt om het overtollige water en vuil van het rubber te verwijderen. Het is onnodig om het rubber na elke streek af te vegen.

 


6. Als de wisser weer naar de bovenkant van het raam wordt gebracht, kantelt u de wisser iets naar het resterende, natte glasgedeelte (zoals afgebeeld). Dit voorkomt spatten op het zojuist gewiste glasgedeelte.

 


7. Terwijl u het raam verder afwerkt, overlappen de streken elkaar steeds ongeveer 5 cm. Trek de wisser naar beneden in een enigszins diagonale lijn weglopend van het natte
raamgedeelte. Trek het water niet verder naar beneden dan tot waar het gemakkelijk zonder telescoopstang kan worden bereikt.

 


8. Voor de laatste slag plaatst u de wisser tegen de linker sponning, kantelt u hem iets naar de sponning toe en trekt het laatste water weg. Deze werkwijze voorkomt dat water op het zojuist gewiste glasgedeelte wordt gebracht.

 


9. Het lagere deel van het raam kan nu zonder telescoopstang worden gewist. Houd de wisser losjes vast, zet hem tegen de linker raamsponning en wis het droge raamgedeelte steeds 5 tot 7 cm overlappend.

 


10. Kantel de wisser enigszins naar voren en trek langs de breedte van het raam naar de andere sponning.

 


11. Om het water van de onder kant van het raam te verwijderen, plaatst u de wisser tegen de linker sponning met de linkerkant van het rubber profiel tegen de onderste sponning.

 


12. Kantel de wisser enigszins naar voren, wis het raam en houd de wisser steeds tegen de onderste raamsponning.

 


13. Als de wisser tijdens de laatste streek de rechter zijde van het raam nadert, draai hem dan zodanig dat hij de rechter sponning raakt en maak de dan benedenwaartse slag af tegen de onderste sponning van het raam.

 


14. Voor perfecte afwerking kunt u nog een schone zeem over de top van de telescoopstang hangen en deze langs de bovenkant halen. Droog de onderste sponning met spons of zeem.