Tip van de maand Besef goed in welke ruimte u zich bevindt alvorens er een schoonmaak methode op los te laten.

Wat is desinfecteren?

Schoonmaak specialist: Alfred van der Spek

Wat is desinfecteren?

DESINFECTEREN IS > het doden van achtergebleven bacteriën

Desinfecteren heeft enkel nut als het direct na het reinigen / naspoelen en drogen gebeurd en bij een goede reiniging worden alle zichtbare vuil deeltjes verwijderd en daarmee natuurlijk ook een groot aantal bacteriën.

Naar > Wat is reinigen?

Er zullen na reinigen altijd bacteriën op het oppervlak achterblijven. Die moeten gedood worden door een goede desinfectie.
Hiervoor kunnen in principe twee methoden gebruikt worden:
1) desinfectie door kokendheet water of stoom (deze methode kan enkel worden toegepast in slachterijen of bij gesloten reiniging ‘cip’)
2) desinfectie met chemicaliën (deze methode word toegepast in bijvoorbeeld vleesverwerkende industrie ‘open reiniging’)
Voor de desinfectie van apparaten wordt meestal een in water opgeloste chemische stof gebruikt. Er kan dan een keus gemaakt worden uit een groot aantal stoffen, o.a. logen, zuren, chloor-, jodium- , ammoniumverbindingen.

Een heel belangrijk principe is:
DESINFECTIE MIDDELEN WORDEN INACTIEF DOOR VUIL RESTEN
Met andere woorden: als de reiniging niet goed is uitgevoerd, dan heeft desinfectie géén zin. Daarom is een gecombineerde reiniging en desinfectie ook niet aan te raden.

Van invloed op de effectiviteit van reiniging én desinfectie zijn:
— de concentratie van het middel {geldend voor reiniging & desinfectie middelen} (Deze is niet te variëren. Gebruik altijd de op de verpakking vermelde concentratie.)
— de temperatuur van de oplossing {reiniging middelen} (Deze is te variëren tussen 20 en ca. 500C. Een warme oplossing is meestal effectiever.)
— het mechanisch effect (Meestal bereikt door water en het reinigingsmiddel onder druk op het oppervlak te spuiten. Vergeet echter niet het uitstekende effect dat met een gewone borstel bereikt kan worden.)
— Desinfecteren (*) machines nevel desinfecteren onderdelen dompel desinfecteren

(*) desinfectie middel met koud water (tussen 2 en 7 °C)

— de tijdsduur van inwerking (een langere inwerktijd levert meer effect. Door een te lange inwerktijd ontstaat echter indroging van het oppervlak, waardoor de reiniging en of desinfectie mislukt.)

Naar > Reiniging en Desinfectie in de praktijk

Zie ook > Effectiviteit reiniging en desinfectie