Tip van de maand Besef goed in welke ruimte u zich bevindt alvorens er een schoonmaak methode op los te laten.

Reiniging en Desinfectie in de praktijk

Schoonmaak specialist: Alfred van der Spek

Reiniging en Desinfectie in de praktijk

Hoe wordt een goede reiniging en desinfectie nu in de praktijk uitgevoerd?

Een goede reiniging en desinfectie in de praktijk…
* Het proces van reiniging en desinfectie begint altijd met het schoonmaak klaar maken van een ruimte / afdeling door demonteren van machines / apparatuur en het verwijdering van grof vuil d.m.v. bijeen rapen, schrapen, vegen verzamelen en afvoeren.

* Indien een ruimte / afdeling schoonmaak klaar is worden wanden, vloeren, machines / apparatuur incl. onderdelen, putjes, bordessen, (sommige afdelingen ook plafonds) met water 55ºC (waar nodig onder druk) voor gespoeld en waar nodig word er handmatig ondersteund met behulp van borstels, schuursponzen en bezems tot ‘Visueel schoon’.

Het reinigingsmiddel is effectiever als alle productresten van enige omvang al zijn verwijderd zijn. Pas dan mag aan de volgende stap begonnen worden…

* Indien een ruimte / afdeling ‘Visueel schoon’ is wordt er gereinigd door het reinigingsmiddel op brengen (reinigingsmiddel word bereid met water 55ºC). Daarbij is het belangrijk dat alles goed “geraakt” wordt. Ook de niet direct zichtbare plaatsen. Een mechanisch effect kan worden bereikt door het middel onder druk op te brengen of door de oppervlakken met een borstel te boenen.
Een en ander gaat gemakkelijker als de apparatuur zover als mogelijk gedemonteerd is.
Bij de reiniging is het van belang altijd van boven naar beneden te werken!

* Na de inwerktijd voldoende in acht genomen te hebben, wordt het reinigingsmiddel met het daarin opgeloste vuil verwijderd door na te spoelen met water 55ºC.

* Indien nodig, kan in dit stadium een zogenaamde zuurreiniging volgen ter verwijdering van de kalk- en ijzeraanslagen. Deze reiniging hoeft uiteraard niet dagelijks te geschieden, maar periodiek. Derhalve heb ik de zuurreiniging hier verder niet omschreven.

* Na reiniging en naspoelen word het desinfectiemiddel opgebracht (desinfectiemiddelen dient men meestal met koud water te bereiden). Ook hierbij is het van belang dat alles goed “geraakt” word en voldoende inwerktijd. Evenals bij de reiniging, dient indroging van de oppervlakken voorkomen te worden.

* Het desinfectiemiddel dient direct na de inwerktijd goed verwijderd te worden met koud water.
Een goede desinfectie wordt “compleet” gemaakt door de oppervlakken na desinfectie en naspoelen zo goed als mogelijk te laten drogen.

Als de reiniging en desinfectie volgens dit schema zijn uitgevoerd, zullen de bacteriën weinig kans hebben uit te groeien tot grote aantallen. Immers:
— hun voedingsbron is weggenomen (door de reiniging)
— hun “begin-aantal” is sterk verlaagd (door de desinfectie)
— ze “ontberen” water (door de apparatuur te laten drogen)

In feite is het de verantwoordelijkheid van iedere leidinggevende:
a) toe te zien op de uitvoering van de reiniging en desinfectie van ruimten en apparatuur,
b) de effectiviteit daarvan te controleren door visuele en bacteriologische controles.