Tip van de maand Laat schoon wat schoon is. Maak schoon wat vuil is.

Wat is de Salmonella geschiedenis m.b.t. varkensvlees?

Schoonmaak specialist: Alfred van der Spek

Wat is de Salmonella geschiedenis m.b.t. varkensvlees?

Belangrijke punten uit de Salmonella geschiedenis
De bacteriologische besmetting van varkensvlees kan niet besproken worden zonder apart aandacht te besteden aan de Salmonella-problemen, Immers:
– Het kan niet ontkend worden dat er in de jaren 1970 t/m 1985 jaarlijks zo’n tienduizenden mensen ziek werden door het eten van vlees of vleesproducten waarop Salmonellabacteriën voorkwamen. Bij enkele mensen leidde deze ziekte zelfs tot hun overlijden. Uit veel onderzoek blijkt bovendien, dat het varkensvlees hierbij een niet onbelangrijke rol heeft gespeelt.

– Evenzo was het welhaast jaarlijks dat de Salmonella-problematiek de kranten haalde. In veel publicaties werden dan nogal eens onjuiste verhalen over de slachterij verteld. Vaak werden serieuze onderzoeksverslagen volledig uit hun verband getrokken en werd het werk in de slachterij in een kwaad daglicht gesteld.
– Sommige importerende landen sloten bij tijd en wijle de grenzen voor varkensvlees met als argument de bescherming van de volksgezondheid. Er waren veel argumenten te geven waaruit bleek dat deze acties mede uit economische motieven werden ondernomen. Toch kostte dit soort acties soms miljoenen guldens.
– Het is dus van belang goed te weten hoe het zit met die Salmonellabacterie.
De slachterij speelt best een belangrijke rol bij het ontstaan van de Salmonellabesmettingen. Ook is duidelijk, dat behalve de slachterij ook andere factoren een belangrijke rol spelen.