Tip van de maand Meng nooit schoonmaakmiddelen ook niet met andere chemie!

Wat betekent HACCP?

Schoonmaak specialist: Alfred van der Spek

Wat betekent HACCP?

HACCP staat voor:
Hazard Analysis and Critical Control Points

Vrij vertaald in het Nederlands betekend dit:
Gevaren Analyse en Kritische Controle Punten

Kort gezegd is dit een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen, waarbij het zaak is om alle gevaren / risico’s in kaart te brengen en te beheren.
Er zijn kernpunten waar een ieder zich aan dient te houden om tot gewenste en of vereiste resultaten te kunnen komen.