Tip van de maand Meng nooit schoonmaakmiddelen ook niet met andere chemie!
Mooi en gezondMooi en gezond
Mooi en gezondMooi en gezond

Wat betekent HACCP?

Schoonmaak specialist: Alfred van der Spek

HACCP staat voor: H.A.C.C.P.

Voluit is dat
Hazard Analysis and Critical Control Points

Vrij vertaald in het Nederlands betekend dit:
Gevaren Analyse en Kritische Controle Punten

Kort gezegd is dit een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen, waarbij het zaak is om alle gevaren / risico’s in kaart te brengen en te beheren.

Daarentegen zijn er kernpunten waar een ieder zich aan dient te houden om tot gewenste en of vereiste resultaten te kunnen komen.

Waar komt HACCP eigenlijk vandaan?

Sieraden en accessoires - NLSieraden en accessoires - NL
Sieraden en accessoires - NLSieraden en accessoires - NL
Sieraden en accessoires - NLSieraden en accessoires - NL