Tip van de maand Meng nooit schoonmaakmiddelen ook niet met andere chemie!

acceptabele ATP-waarde

Schoonmaak specialist: Alfred van der Spek

Acceptabele ATP-waarde alvorens het desinfecteren

acceptabele ATP-waardeTip: Voordat met desinfecteren aangevangen wordt dient de ATP-waarde “< 500 RLU” te zijn!

Motivatie: als de ATP-waarde beneden de 500 RLU is betekend dit dat de voedselbodem die nog aanwezig is op het zojuist gereinigde en na gespoelde oppervlak dusdanig is dat er een laag aanvang kiemgetal verwacht kan worden na desinfecteren en naspoelen en nadrogen.

Wellicht ook interessant: Reiniging en Desinfectie in de praktijk