Tip van de maand Meng nooit schoonmaakmiddelen ook niet met andere chemie!

Worden er eisen gesteld aan een gebouw in de Food?

Schoonmaak specialist: Alfred van der Spek

Worden er eisen gesteld aan een gebouw in de Food?

Deze vraag kan ik kortweg beantwoorden met ‘Ja er worden specifieke eisen gesteld aan een gebouw in de Food’ rekening houdend met de voorbestemming van de soort activiteiten en deze zijn volledig conform vigerende hygiëne / wet eisen: wat betekent dat kosten nog moeite gespaard worden om het gebouw dusdanig te bouwen dat het bestand is tegen veelvuldig gebruik EN REINIGING!