Tip van de maand Meng nooit schoonmaakmiddelen ook niet met andere chemie!

Hoe werken Was Actieve Substanties bij de verwijdering van vuil?

Schoonmaak specialist: Alfred van der Spek

Hoe werken Was Actieve Substanties bij de verwijdering van vuil?

Was Actieve Substanties (W.A.S.-delen) zijn chemische verbindingen, waarvan de opbouw zo is, dat één molecuul een watervriendelijk en een waterafstotend gedeelte heeft.

Het waterafstotende deel (vuilvriendelijk) van het W.A.S. -molecuul dringt in het vuil, watervriendelijke deel blijft in het water. Zo wordt het vuil zwevend gemaakt.
Vroeger werden meestal niet afbreekbare tensiden gebruikt. Tegenwoordig gaat men er toe over het grootste gedeelte van de toegepaste detergentia biologisch afbreekbaar te maken. Door bacteriën worden deze in enkele dagen in open water en nog sneller in zuiveringsinstallaties afgebroken.

Hierna een eenvoudige illustratie,

Wellicht ook interessant:

Wat zijn emulsies en dispersies?