Tip van de maand Meng nooit schoonmaakmiddelen ook niet met andere chemie!

Welke overwegingen zijn bepalend bij de keuze van desinfectiemiddelen?

Schoonmaak specialist: Alfred van der Spek

Welke overwegingen zijn bepalend bij de keuze van desinfectiemiddelen?

Overwegingen bij keuze desinfectiemiddelen

Het is algemeen bekend dat er naast zichtbaar vuil ook onzichtbaar vuil is, namelijk micro-organismen.
Dit zijn zeer kleine, levende organismen (b.v. bacteriën en schimmels), waaronder schadelijke en/of niet schadelijke, die als ze in grote aantallen voorkomen schadelijk kunnen zijn voor mens, dier, voeding en soms zelfs afwerk-materiaal.

In ruimten waar besmettingsgevaar bestaat, kan de schoonmaak worden uitgevoerd met een reinigend desinfectiemiddel.

Er zijn gecombineerde reiniging en desinfectiemiddelen voor algemene toepassing, maar er zijn ook aparte desinfectiemiddelen voor speciale toepassingsgebieden.

Een juiste keuze dient hierbij in overweging genomen te worden…
DESINFEKTIEIMIDDELEN WORDEN INAKTIEF DOOR VUIL RESTEN
Met andere woorden: als de reiniging niet goed is uitgevoerd, dan heeft desinfectie géén zin. Daarom is een gecombineerde reiniging en desinfectie ook niet aan te raden.

Daarom zijn er gecombineerde reiniging en desinfectiemiddelen voor algemene toepassing en aparte desinfectiemiddelen voor specifieke toepassingen en afhankelijk van het besmettingsgevaar kunnen voor de verschillende toepassingsgebieden {van desinfectiemiddelen} diverse chemische structuren worden gekozen bijvoorbeeld:
— aldehyden
— fenolen
— quaternaire ammoniumverbindingen
— amfotensiden
— metalen en metaalverbindingen
— chloor
— alcoholen

Vele desinfectiemiddelen bestaan uit meerdere componenten.
Er is echter geen enkel desinfectiemiddel, dat voor alle toepassingsgebieden optimaal geschikt is.

Denk hierbij aan verschillende behoeftes zoals bijvoorbeeld in ziekenhuizen waar men veelal te maken heeft met bacteriën uit allerlei landen van de wereld en ziektekiemen, virussen etc. etc., daar zijn de benodigde ingrediënten van een (huis-tuin-en keuken middel) simpelweg niet toereikend voor.

Zelfs desinfectiemiddelen welke toegepast worden in de voedingsmiddelen industrie zullen niet volledig effectief zijn als desinfectiemiddel in bijvoorbeeld een operatiekamer hoewel dergelijk desinfectiemiddel wel goede resultaten zal boeken onder normale omstandigheden (dus zonder vreemde bacteriën etc.).

Bedenk wel dat het andersom ook niet werkt >>> dus een agressief desinfectiemiddel uit de voedingsmiddelen industrie zal wel resultaat boeken, maar de ruimte en apparatuur aantasten.

Gelukkig is de Petro chemie reeds jarenlang zeer ver doorontwikkeld in zowel algemeen als voedselverwerkend als medische reiniging en desinfectie middelen en hoeft men niet te twijfelen aan de kwaliteit, kwantiteit en betrouwbaarheid van dergelijke producten welke bovendien allen conform vigerende wetgeving per land, Europees en of internationale wetgeving vervaardigd zijn…

Bijvoorbeeld als een product in Nederland als desinfectiemiddel op de markt wordt gebracht, dan dient het een goedkeuringsnummer van het Bureau Bestrijdingsmiddelen te Wageningen te hebben.