Tip van de maand Kan de kat met zijn nagels niet meer door het stof en vuil geraken dan is het tijd om schoon te maken
Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

Keuzes bij desinfectiemiddelen

Schoonmaak specialist: Alfred van der Spek

Overwegingen keuze bij desinfectiemiddelen

Het is algemeen bekend dat er naast zichtbaar vuil ook onzichtbaar vuil is, namelijk micro-organismen.
Dit zijn zeer kleine, levende organismen (bijvoorbeeld: bacteriën en schimmels)

Als bacteriën en schimmels in grote aantallen voorkomen kunnen ze schadelijk zijn voor mens, dier, voeding en soms zelfs afwerk-materiaal.

Opmerking:

Er zijn ook tal van goedaardige en of niet schadelijke bacteriën en schimmels

In ruimten waar besmettingsgevaar bestaat:

Vraagstuk is ook of de schoonmaak kan worden uitgevoerd met een reinigend desinfectiemiddel.

Er zijn gecombineerde reiniging en desinfectiemiddelen voor algemene toepassing, maar er zijn ook aparte desinfectiemiddelen voor speciale toepassingsgebieden.

Een juiste keuze dient hierbij in overweging genomen te worden…

Bedenk wel dit:

Desinfectiemiddelen worden inactief door vuil resten
Met andere woorden: als de reiniging niet goed is uitgevoerd, dan heeft desinfectie géén zin. Daarom is een gecombineerde reiniging en desinfectie ook niet aan te raden.

Daarom zijn er gecombineerde reiniging en desinfectiemiddelen voor algemene toepassing en aparte desinfectiemiddelen voor specifieke toepassingen en afhankelijk van het besmettingsgevaar kunnen voor de verschillende toepassingsgebieden {van desinfectiemiddelen} diverse chemische structuren worden gekozen bijvoorbeeld:

  • Aldehyden
  • Fenolen
  • Quaternaire ammoniumverbindingen
  • AmfotensidenMetalen en metaalverbindingen
  • Chloor
  • Alcoholen

Veel desinfectiemiddelen bestaan uit meerdere componenten.
Er is echter geen enkel desinfectiemiddel, dat voor alle toepassingsgebieden optimaal geschikt is.

Denk hierbij aan verschillende behoeftes zoals bijvoorbeeld in ziekenhuizen waar men veelal te maken heeft met bacteriën uit allerlei landen van de wereld en ziektekiemen, virussen etc. etc., daar zijn de benodigde ingrediënten van een standaard desinfectiemiddel simpelweg niet toereikend voor.

Zelfs desinfectiemiddelen welke toegepast worden in de voedingsmiddelen industrie zullen niet volledig effectief zijn als desinfectiemiddel in bijvoorbeeld een operatiekamer hoewel dergelijk middelen wel goede resultaten zullen boeken onder normale omstandigheden (dus zonder vreemde bacteriën etc.)

Bedenk wel dat het andersom ook niet werkt. Dus een agressief desinfectiemiddel uit de voedingsmiddelen industrie zal wel resultaat boeken in een operatiekamer, maar de ruimte en apparatuur aantasten.

Gelukkig is de Petrochemie reeds jarenlang zeer ver doorontwikkeld in zowel algemeen als voedselverwerkend als medische reiniging en desinfectie middelen, en hoeft u niet te twijfelen aan de kwaliteit, kwantiteit en betrouwbaarheid van dergelijke producten welke bovendien allen conform vigerende wetgeving per land, Europees en of internationale wetgeving vervaardigd zijn…

Bij het desinfectiemiddel zit altijd een Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) met o.a. classificatie in overeenstemming met Richtlijn ????/??/EG en overeenkomstige nationale wetgeving, gevaaraanduiding. En samenstelling en informatie over de bestanddelen:
EG nummer, CAS nummer, REACH nummer, Classificatie (EC), Indeling

 

We Mogen Weer 2022We Mogen Weer 2022