Tip van de maand Besef goed in welke ruimte u zich bevindt alvorens er een schoonmaak methode op los te laten.

Wat word bedoeld met Sinner Cirkel?

Schoonmaak specialist: Alfred van der Spek

Wat word bedoeld met Sinner Cirkel?

De Sinner Cirkel ofwel ‘De Cirkel van Sinner’ is in de algemeen professionele schoonmaak een ‘tool’ om vast te stellen welke verhoudingen nodig zijn om een bepaald oppervlak, object, onderdeel te reinigen.

Wanneer er in de schoonmaak reiniging met behulp van chemie, mechanische arbeid vereist is word de zogeheten “Sinner Cirkel” gehanteerd/toegepast om te bepalen wat de juiste verhouding is voor het te reinigen oppervlak
De Cirkel van Sinner – bestaat uit 4 functievariabelen namelijk: “Tijd” “Temperatuur” “Chemie” “Mechanische arbeid”
De functievariabelen zijn standaard gelijkmatig verdeeld en wanneer nodig kan eenvoudig bepaald worden of de verhouding anders dient te zijn.

Als vervuiling sterk aangehecht is dan dient mogelijk de:
— “Tijd” langer ingesteld te worden (aangebrachte oplossing reinigingsmiddel langer in laten werken)
— “Temperatuur” verhoogt te worden (warmer water gebruiken om reinigingsmiddel aan te maken)
— “Chemie” verhoogt te worden (dosering reinigingsmiddel verhogen conform vermelde concentraties op de verpakking)
— “Mechanische arbeid” verhoogt te worden (intensiever boenen, schrobben en of schuren)

Let op!
Het kan ook voorkomen dat er 2 of 3 variabelen bijgesteld dienen te worden om het gewenste resultaat te bereiken
En uiteraard dient men hierbij een verhouding te vinden waarbij zo min mogelijk chemie gebruikt danwel ingezet word

Hierna een voorbeeld van het toepassing van de Sinner Cirkel in de praktijk,

Een ervaren schoonmaker(ster) is de eerste maal aan het werk bij een klant (in dit geval kantoorpand-afdeling) en hij/zij treft een toiletpot welke met dagelijkse en of standaard periodieke reinigingsmethode niet schoon te krijgen is! (bruine rand rondom waterspiegel en net daarboven verkleuring danwel vergoring).

Hij/zij herkent de vervuiling (bruine rand rondom waterspiegel = aangehechte residu ontlasting) (verkleuring/vergoring net boven waterspiegel = aangehechte residu urine)
De 2 soorten vervuiling tezamen maken het een gecombineerde sterk aangehechte vervuiling wat het gevolg van slechte en of geen schoonmaak in de voorgeschiedenis
NIET TE VERWARREN MET BESCHADIGDE TOILETPOT >>> WAT OPTREED ALS JAREN LANG CHLOOR GEBRUIKT IS >>> DAN IS HET PUT-CORROSIE !!!
IN GEVAL VAN PUT-CORROSIE IS DE ENIGE OPLOSSING EEN NIEUWE TOILETPOT !!!

Gezien het hier om een ervaren schoonmaker(ster) gaat heeft hij/zij dit uiteraard al waargenomen tijdens de eerste ronde door betreffend pand (afdeling)
Hij/zij herkent de vervuiling en weet dat het in dit geval raadzaam is om direct 3 variabelen bij te stellen namelijk:
— “Temperatuur”
— “Tijd”
— “Chemie”

Werkwijze:
— in het begin van de schoonmaak-ronde zet hij/zij d.m.v. toiletborstel de toiletpot volledig in met een oplossing reinigingsmiddel (warm water en schoonmaakmiddel welke betreffend schoonmaak bedrijf daarvoor in huis heeft)
— hij/zij gaat verder met de schoonmaak-ronde
— als de inwerkingstijd van de eerder ingezette toiletpot verstreken is dan spoelt hij/zij deze door/na en bekijkt of het gewenste resultaat bereikt is?!
— nu zijn er 2 mogelijkheden namelijk: 1. de reiniging herhalen met of zonder bijstellen Sinner Cirkel variabelen 2. de taak overhevelen naar de specialistische reinigingsafdeling die sterkere/zwaardere chemie, middelen en materialen kunnen/mogen in zetten danwel gebruiken

Hierna afgebeeld 2 Sinner Cirkels, waarvan 1 met gelijkmatige verdeling functievariabelen en 1 met verschoven verdeling functievariabelen,