Tip van de maand Meng nooit schoonmaakmiddelen ook niet met andere chemie!

Wat word bedoeld met Sinner Cirkel?

Schoonmaak specialist: Alfred van der Spek

Wat word bedoeld met Sinner Cirkel?

Wat word bedoeld met de Sinner Cirkel ofwel ‘De Cirkel van Sinner’ dat is in de algemeen professionele schoonmaak een ‘tool’ om vast te stellen welke verhoudingen nodig zijn om een bepaald oppervlak, object, onderdeel effectief te reinigen.

Wanneer er in de schoonmaak reiniging met behulp van chemie, mechanische arbeid vereist is word de zogeheten “Sinner Cirkel” gehanteerd/toegepast om te bepalen wat de juiste verhouding is voor het te reinigen oppervlak

De Cirkel van Sinner – bestaat uit 4 functievariabelen namelijk:

 1. Tijd
 2. Temperatuur
 3. Chemie
 4. Mechanische arbeid

De functievariabelen zijn standaard gelijkmatig verdeeld en wanneer nodig kan eenvoudig bepaald worden of de verhoudingen anders dienen te zijn.

Als vervuiling sterk aangehecht is en de reiniging is mislukt dan zijn er dus 4 mogelijkheden om de variabelen te wijzigen:

 1. Tijd (aangebrachte oplossing reinigingsmiddel langer in laten werken)
 2. Temperatuur (warmer water gebruiken om reinigingsmiddel aan te maken)
 3. Chemie (dosering reinigingsmiddel verhogen conform vermelde concentraties op de verpakking)
 4. Mechanische arbeid (intensiever boenen, schrobben en of schuren)

Let op!
Het kan ook voorkomen dat er 2 of 3 variabelen bijgesteld dienen te worden om het gewenste resultaat te bereiken

En uiteraard dient men hierbij een verhouding te vinden waarbij zo min mogelijk chemie gebruikt danwel ingezet word

Hierna een voorbeeld van het toepassing van de Sinner Cirkel in de praktijk

Een ervaren schoonmaker(ster) is de eerste maal aan het werk bij een klant (in dit geval een afdeling in een kantoorpand) en hij/zij treft een toiletpot welke met dagelijkse en of standaard periodieke reinigingsmethode niet schoon te krijgen is! (bruine rand rondom waterspiegel en net daarboven verkleuring danwel vergoring).

Hij/zij herkent de vervuiling (bruine rand rondom waterspiegel = aangehechte residu ontlasting) (verkleuring/vergoring net boven waterspiegel = aangehechte residu urine)
De 2 soorten vervuiling tezamen maken het een gecombineerde sterk aangehechte vervuiling wat het gevolg van slechte en of geen schoonmaak in de voorgeschiedenis

Niet te verwarren met een beschadigde toiletpot, wat optreed als jaren lang chloor gebruikt is!
Dan is het put corrosie!
In geval van put corrosie zit er maar een ding op… Een nieuwe toiletpot!

Gezien het hier om een ervaren schoonmaker(ster) gaat heeft hij/zij dit uiteraard al waargenomen tijdens de eerste ronde door betreffend pand (afdeling)

Hij/zij herkent de vervuiling en weet dat het in dit geval raadzaam is om direct 3 variabelen bij te stellen namelijk:

 1. Temperatuur
 2. Tijd
 3. Chemie
Werkwijze
 1. In het begin van de schoonmaak-ronde zet hij/zij d.m.v. toiletborstel de toiletpot volledig in met een oplossing reinigingsmiddel (warm water en schoonmaakmiddel welke betreffend schoonmaak bedrijf daarvoor in huis heeft)
 2. Hij/zij gaat verder met de schoonmaak-ronde
 3. Als de inwerkingstijd van de eerder ingezette toiletpot verstreken is dan spoelt hij/zij deze al borstelend door/na en bekijkt of het gewenste resultaat bereikt is?!
Nu zijn er 2 mogelijkheden namelijk
 1. De reiniging herhalen met of zonder bijstellen Sinner Cirkel variabelen
 2. De taak overhevelen naar de specialistische reinigingsafdeling die sterkere/zwaardere chemie, middelen en materialen kunnen/mogen in zetten danwel gebruiken
Hierna afgebeeld 2 Sinner Cirkels, waarvan 1 met gelijkmatige verdeling functievariabelen en 1 met verschoven verdeling functievariabelen,
Sinner Cirkel met gelijkmatige variabelen

De Cirkel van Sinner bestaat uit 4 functievariabelen namelijk: Tijd, Temperatuur, Chemie, Mechanische arbeid

Sinner Cirkel met verschoven variabelen

De Cirkel van Sinner bestaat uit 4 functievariabelen namelijk: Tijd, Temperatuur, Chemie, Mechanische arbeid

Sinner cirkel toepassing in de Food sector zie Effectiviteit reiniging en desinfectie