Tip van de maand Laat schoon wat schoon is. Maak schoon wat vuil is.

Te warm om te werken?

Schoonmaak specialist: Alfred van der Spek

Te warm om te werken?

Tijdens een warme zomer loert het gevaar van hitte op het werk.

  • Het is op sommige dagen zonnig en (zeer) warm.
  • Voor werk in kantoren en kleine werklokalen bestaan er dan ook algemene regels om te bepalen of de temperatuur niet te hoog is voor de werkzaamheden die worden verricht.

Let op: Het gaat hier om een indicatie en dus niet om wettelijke grenswaarden.

In de zomer is de ideale temperatuur tussen de 23 en 26˚C.
Bij temperaturen boven de 26˚C is er sprake van een extra lichamelijke belasting en behoort men na te denken over maatregelen

  • Voor licht fysiek kantoorwerk geldt een maximum van 28˚C
  • Voor intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 26˚C. Mits er een duidelijk voelbare luchtstroom is.
  • Zonder voelbare luchtstroom mag het niet warmer zijn dan 25˚C.
  • Voor zeer lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 25˚C. Mits er een voelbare luchtstroom is. Anders mag het niet warmer dan 23˚C zijn.

Factoren

Niet alleen de omgevingstemperatuur bepaalt of we het warm hebben, ook de relatieve luchtvochtigheid, de luchtsnelheid, de warmtestraling, de kleding en de fysieke inspanning spelen een rol. Hoe hoger de relatieve luchtvochtigheid, hoe minder makkelijk ons zweet verdampt, waardoor de koelende werking van het verdampen tekortschiet. Maar ook de mate van inspanning is bepalend. Zo zal iemand met een zittend beroep het minder snel warm krijgen dan iemand die zware lichamelijke arbeid verricht.

Doordat al deze factoren een rol spelen is het lastig vooraf vast te stellen onder welke omstandigheden de gezondheid van de werknemer schade kan oplopen. Een globale indicatie kan verkregen worden door gebruik te maken van de online hittestress calculator van de FNV. https://www.arbobondgenoten.nl/arbothem/fysisch/klimaat/calculator-wbgt.htm

Maar om echt vast te kunnen stellen of er daadwerkelijk sprake is van een ongezonde situatie, zal de situatie altijd door een deskundige beoordeeld moeten worden.

Bron: Arboportaal Arboportaal

Als het te warm is om te werken dan heeft u hoogstwaarschijnlijk ook niet zoveel zin om schoon te maken zie ook:

Wat heb ik als eerste nodig om schoon te maken?

Leuke kat schoonmaak spreuk